Ukus, miris, aroma kroz generacije

Čuvena Horgoška mlevena paprika jedinstvena je po kvalitetu i finoći mlevenja, hemijskoj i bakteriološkoj čistoći. Ima izvanredan ukus, boju i aromu, a iste gastronomske kvalitete garantuje i svim jelima i proizvodima pripremljenim sa njom.

Tradicija

Tradicija gajenja paprike duga 230 godina garancija su kvaliteta. Sve te godine zadržala je sve svoje karakteristike, i danas se proizvodi na isti način.

Horgoška kroz generacije

Generacije spaja za istim stolom tolike godine paprika&porodica.

Istorijat počinje ovde

1919 – Osnovan prvi mlin za papriku „Prvi horgoški mlin Aleksandar Vaš“, sa svega 4 para kamenova i jednim slabim parnim lokomobilom.

Rezultati

2013 – Sa radom započeo pogon novog mlina sa komletnom novom opremom čiji se rad bazira na tradicionalnom načinu mlevenja paprike mlinskim kamenovima

Budućnost inspirisana tradicijom nalazi se u svakoj kesici naše paprike. 

Horgoška

Vremenska linija

Location

Prvi horgoški mlin Aleksandar Vaš

Osnovan prvi mlin za papriku ``Prvi horgoški mlin Aleksandar Vaš``, sa svega 4 para kamenova i jednim slabim parnim lokomobilom.

1919

Location

Svetska izložba u Barseloni

Na svetskoj izložbi u Barseloni u organizaciji Trgovačke industrijske komore Novi Sad učestvuju i dva horgoška proizvođača začinske paprike i to ``Prvi horgoški mlin Aleksandar Vaš`` i ``Mlin za papriku Braća Deneš``.

1929

Location

Industrija prerade i mlevenja parike, Horgoš

Nastaje preduzeće pod nazivom ``Industrija prerade i mlevenja parike, Horgoš ``. Počinje izgradnja zgrade za preradu paprike.

1947

Location

Vitamin

Radnički savet preduzeća donosi odluku o novom nazivu firme - VITAMIN.

1956

Location

Proizvodnja Oleoresina

Počinje proizvodnja slatkog i ljutog oleoresina (ekstrakt).

1964

Location

Horgoška slatka-1

Kao rezultat vrlo intenzivnog višegodišnjeg rada selekcionara, Savezni sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo u Beogradu donosi Rešenje o priznavanju novostvorene sorte industrijske začinske paprike pod nazivom ``horgoška slatka-1`` ( HS-1). Ovo je prva priznata sorta začinske paprike u Jugoslaviji.

1966

Location

Proizvodnja čajeva

Početak proizvodnje - pakovanja nekoliko vrsta klasičnih čajeva.

1970

Location

Odvajajuća slatka - 1

Priznata nova sorta ``odvajajuća slatka - 1`` (OS-1), kao prva sorta industrijske paprike sa stabilizovanom osobinom lakog odvajanja peteljke od ploda - pogodna za mehanizovanu berbu industrijske paprike.

1971

Location

Horgoška slatka - 2`` ( HS-2)

Priznata nova sorta ``horgoška slatka - 2`` ( HS-2).

1972

Location

Horgoška slatka `` (HSX-3)

Priznata nova sorta ``horgoška slatka `` (HSX-3), izrazita odvajajuća osobina i otpornost na virusne bolesti.

1973

Location

Sušara ``Proctor``

Prelazak na savremeni tip sušara ``Proctor``

1980

Location

``Peščani grom``(PG) i ``Tisa``

Priznate prve ljute sorte pod nazivom ``Peščani grom``(PG) i ``Tisa``.

1985

Location

``Peščani grom``(PG) i ``Tisa``

Nabavka rotofluidnog granulatora omogućava proizvodnju značajne palete granuliranih proizvoda (od paprike, luka... sve do instant kakao napitka ``IN``).

1990

Location

ISO 9001/2000 i HACCP

Sertifikacija i implementacija ISO 9001/2000 i HACCP sistema upravljanja kvalitetom.

2005

Location

Novi mlin sa komletno novom opremom

Sa radom započeo pogon novog mlina sa komletnom novom opremom čiji se rad bazira na tradicionalnom načinu mlevenja paprike mlinskim kamenovima

2013